Zber šatstva pre Gréckokatolícku charitu v Košiciach.

30.9.2019

1