Stavba kanalizácie a prečerpávačky dokončená a skolaudovaná

10.12.2020

1