Jesenný zber šatstva pre Gréckokatolícku charitu v Košiciach.

29.9.2021

1