Advent - čas pokoja a mieru.

5.12.2022

            Našu obec opäť zdobí adventný veniec, ktorý je postavený v priestranstve autobusovej zástavke, ako symbol času prípravy na Vianoce. Zhotovenie adventného venca zabezpečil novozvolený starosta obce v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva. Zvlášť poďakovanie patrí  Erikovi Kondášovi a jeho otcovi, ktorí sa podieľali na tvorbe konštrukcie adventného venca a dekorácií. V dobrej nálade pri samotnej dekorácií nás podporili milým občerstvením aj Pizza club u Šeba.       

          " Všetkým, čo sa akokoľvek podieľali pri príprave a organizácii patrí moje veľké ĎAKUJEM. Nech aj tento veniec je prostriedkom na prinesenie pokoja, mieru a vzájomného porozumenia do našich rodín a medziľudských vzťahov.“ (starosta obce) 

 

1