Novoročný príhovor starostu obce.

1.1.2023

Vážení spoluobčania, priatelia!

Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých vianočných sviatkov, no kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka. Pre nás všetkých, je to deň, keď viac ako inokedy  sústreďujeme myšlienky uvažovaním nad sebou, nad okolím a bilancujeme svoje úspechy či neúspechy, dávame si rôzne záväzky a predsavzatia.

V prvom rade, dovoľte mi, aby som sa poďakoval Vám všetkým , ktorí ste v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby bol život v našej obci krajší, lepší.

Určite meníme rok, možno meníme sny a požiadavky na život…, ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto Vám želám, aby boli súčasťou Vašich životov len správni ľudia, na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť a ktorí budú pri Vás stáť práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať.

V novom roku 2023 Vám v mene mojom ako starostu obce, v mene pracovníkov Obecného úradu, ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, Božieho požehnania a vzájomného pokoja.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu predchádzajme nedorozumeniam, rešpektujme a vážme si ľudí a hlavne snažme sa byť aktívnymi občanmi, ceňme si to, čo má naozaj hodnotu – zdravie, rodina a priatelia.

Na záver ešte raz prajem,šťastný a pokojný NOVÝ ROK 2023

1