Obec Sokoľany splatila úverovú zadlženosť

5.6.2017

1