Klub dôchodcov zorganizoval zájazd do Noweho Targu a Ľutiny.

7.10.2017

1