Spomienka na padlých v 1. svetovej vojne.

15.11.2017

1