Deň otvorených dverí v elokovanom pracovisku SOŠ v Sokoľanoch.

29.11.2017

1