V Sokoľanoch prebehla zbierka šatstva pre Gréckokatolícku charitu v Košiciach.

26.5.2018

1