Sokoľany získali pečať rozvoja miest a obcí.

19.9.2018

1