Odpustová slávnosť spojená s posviackou obnoveného kríža.

30.10.2018

1