Príhovor starostu obce k sviatku 1. máj.

30.4.2019

1