Oznam o umiestnení kontajnera.

6.5.2019

Obecný úrad oznamuje občanom, 

že veľkoobjemový kontajner

pre potreby občanov obce je umiestnený na verejnom priestranstve

pri rodinnom dome so súpisným číslom 158.

1