Oznam o zrušení verejného stretnutia plánovaného 30.05. 2019.

27.5.2019

Obecný úrad oznamuje občanom, verejné stretnutie k príprave PHSR 2019-2024, ktoré sa malo
konať dňa 30.5.2019 o 18.00 hod. je ZRUŠENÉ. Nový termín konania Vám včas oznámime.
1