Poriadok bohoslužieb po slávnosti Najsvätejšej Trojice.

18.6.2019

1