Upozornenie od polície na nebezpečenstvo vlámaní do obydlí a krádeží z nehnuteľností

19.6.2019

1