Poriadok bohoslužieb po 12. nedeli v cezročnom období.

25.6.2019

1