Poriadok bohoslužieb po 15. nedeli v cezročnom období.

16.7.2019

1