Mobilné číslo na občiansku poriadkovú hliadku.

19.7.2019

Mobilné telefónne číslo na miestnu občiansku poriadkovú službu: 0910 417 667

1