Zmesový komunálny odpad.

10.8.2019

Zber zmesového komunálneho odpadu sa  uskutoční  v utorok 13.08.2019.

1