Oznam o umiestnení kontajnera.

10.8.2019

Obecný úrad oznamuje občanom,
 

 že veľkoobjemový kontajner pre potreby občanov obce je umiestnený za 

obecným úradom na verejnom priestranstve. 

1