Poriadok bohoslužieb po 21. nedeli v cezročnom období.

20.8.2019

1