Poriadok bohoslužieb po 20. nedeli v cezročnom období.

26.8.2019

1