Výberové konanie na pozíciu riaditeľ základnej umeleckej školy Valaliky.

2.9.2019

Pomdienky prijatia na stiahnutie tu: VVK_ZUŠ_vyhlásenie.doc

1