Poriadok bohoslužieb po 22. nedeli v cezročnom období.

3.9.2019

1