Poriadok bohoslužieb po 23. nedeli v cezročnom období.

9.9.2019

1