Zber zmesového odpadu v utorok 10.09. 2019

9.9.2019

Zber zmesového komunálneho odpadu sa  uskutoční  v utorok 10.09.2019. 

1