Zber obnoseného šatstva

9.9.2019

Klub dôchodcov organizuje zber šatstva ,,Jeseň-Zima"  dňa 14.septembra 2019 t.j.v sobotu od 15,00 do 17,00 hodiny v klube dôchodcov v Sokoľanoch .
V mene Gréckokatolíckej charity vopred ďakujeme.
1