Oznamy obecného úradu.

10.9.2019

OÚ oznamuje občanom bývajúcim na ulici, kde momentálne prebieha asfaltovanie cesty, že KO bude
pozbieraný v piatok pracovníkmi VPP. Preto žiadame občanov, aby v piatok ráno 13.9.2019 vyložili svoje
smetné nádoby pred svojimi bránami.
Ďalej žiadame týchto občanov, ktorý majú záujem o vývoz plastov, aby dnes svoje vrecia priniesli
a uložili v priestore za KD, odkiaľ budú zajtra vyvezené spoločnosťou Kosit.
1