Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.09. 2019 o 18.00 hod.

18.9.2019

Pozvánka s programom na stiahnutie tu: OcZ - POZVÁNKA 23_9_2019 .pdf

1