Poriadok bohoslužieb po 25. nedeli v cezročnom období.

25.9.2019

Plagát na stiahnutie tu: 

1