Poriadok bohoslužieb po 26. nedeli v cezročnom období.

30.9.2019

1