Oznam o úhyne baktérii v ČOV Sokoľany.

3.10.2019

 
 
V nočných hodinách z 1.10.2019 na 2.10.2019 došlo k úhynu väčšieho
množstva baktérií na ČOV Sokoľany. Dôvodom úhynu je vypúšťanie odpadovej
vody zo starej žumpy do obecnej kanalizácie.
Obecný úrad dôrazne upozorňuje, že vypúšťanie, prípadne prečerpávanie obsahu
žumpy do verejnej kanalizácie je prísne zakázané.
V prípade, že sa to bude opakovať, môžu uhynúť všetky baktérie a hrozí, že
ČOV bude odstavená na 3 týždne.
Žiadame preto všetkých obyvateľov, ktorí majú vedomosť o tom, že niekto vo
večerných hodinách vypúšťal žumpu, aby to nahlásil na obecný úrad alebo
políciu v Čani.
1