Poriadok bohoslužieb po 28. nedeli v cezročnom období.

15.10.2019

1