Zber zmesového odpadu v utorok 22.10. 2019

21.10.2019

Zber zmesového komunálneho odpadu sa  uskutoční  v utorok 22.10.2019.  

1