Poriadok bohoslužieb po 30. nedeli v cezročnom období.

29.10.2019

1