Poriadok bohoslužieb po 31. nedeli v cezročnom období.

3.11.2019

1