Parkovanie ohľadom výstavby kanalizácie.

6.11.2019

Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí bývajú v časti obce, kde momentálne prebieha výstavba
čerpacej stanice č. 2 k obecnej kanalizácií, že cesta k tejto stavbe bude uzavretá. Preto žiadame
týchto občanov, aby nebránili vo výstavbe čerpacej stanice a svoje motorové vozidlá nechali
zaparkované na ulici okolo cintorína.
1