Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.11. 2019 o 19.00 hod.

12.11.2019

Pozvánka s programom na stiahnutie tu: OcZ - POZVÁNKA 14_11_2019.pdf

1