Oznámenie návštevníkom cintorína.

15.11.2019

OÚ oznamuje občanom a návštevníkom verejného cintorína, že z dôvodu neprimeraného správania
sa niektorých občanov a neustáleho zaznamenávania vandalizmu bude malá bránka od obecného
úradu UZAMKNUTÁ až do odvolania. Pre vstup návštevníkov bude slúžiť hlavná brána, otvorená
podľa prevádzkového poriadku, čo v tomto období znamená od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Za pochopenie ďakujeme
1