Poriadok bohoslužieb po 33. nedeli v cezročnom období.

18.11.2019

1