Oznam obecného úradu ohľadom uhradenia poplatkov.

22.11.2019

Obecný úrad vyzýva všetkých občanov, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad za rok 2019, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do konca mesiaca november.

1