Poriadok bohoslužieb po 1. Adventnej nedeli.

1.12.2019

1