Poriadok bohoslužieb po 2. Adventnej nedeli.

9.12.2019

1