Poriadok bohoslužieb po 3. Adventnej nedeli.

15.12.2019

1