Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.12. 2019 o 19.00 hod.

15.12.2019

Pozvánka s programom na stiahnutie tu: OcZ - POZVÁNKA 17. 12. 2019.pdf

1