Oznam o zatvorení Materskej školy Sokoľany z dôvodu vysokej chorobnosti.

17.12.2019

Vážení rodičia, oznamujeme vám,

že MŠ bude z dôvodu vysokej chorobnosti po opatrení RÚVZ so sídlom v Košichiach

od 18.12.2019 ( streda ) do 20.12.2019 ( piatok) zatvorená.

Riadna prevádzka začne 07.01.2020 ( utorok ).

 

Nakoľko bude MŠ zatvorená, vianočná besiedka sa prekladá na 09.01.2020 ( štvrtok ).

Deti nemusia byť smutné, Ježiško na nich s darčekmi ???? počká a obdarí aj v januári.

1