Poriadok bohoslužieb po 4. Adventnej nedeli.

22.12.2019

1