Oznam o vyberovom konaní na pozíciu učiteľ v materskej škole.

10.1.2020

Obec Haniska prijme na zastupovanie počas materskej dovolenky pedagogického zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka v Materskej škole.

Podrobnosti a podmienky na prihlásenie do výberového konania nájdete na www.haniska.sk.

Žiadosti a materiály je potrebné doručiť na adresu Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska alebo e-mailom na adresu starosta@haniska.sk do 14.11.2020.

1